Medlemsavgift 2019

Medlemskap Svenska J/70-Förbundet 2021

Ett båtmedlemskap i Svenska J/70-förbundet kostar 800kr och betalas på PlusGiro 750328-7

 

Från Svenska J/70 förbundet önskar vi förstås att alla J/70 ägare vill vara medlemmar i förbundet.

Från förbundet jobbar vi bl.a. för att hålla samman och administrera klassen, sprida information och säkerställa att det finns ett bra regattaprogram.
Ett medlemskap är också det som ger det årliga ”klassklistermärket” att sätta bak på båten och detta krävs för att delta på mästerskap som SM, NM, EM och VM.

Av medlemsavgiften på 800kr i svenska J/70-förbundet betalas $20 per medlem till det internationella förbundet för att få klassklistermärket, vilket var en ny avgift för 2020. Förutom klistermärket går dessa pengar till att administrera det internationella J/70-förbundet, vilken innan dess helt finansierats genom ”knapparna” som måste sitta på ett segel för att mäta in.

För säsongen 2020 betalades det ganska sent in till det internationella förbundet, då det var först till SM i augusti många betalade in medlemsavgiften, det gjorde att klistermärken aldrig hans distribueras till SM-helgen. Vill någon ha sitt 2020 märke i efterhand så går det nu bra att få.

För säsongen 2021 kommer vi den 19e april vi skicka in en betalning på $20 till det internationella förbundet, detta för att hinna få klassklistermärket levererat till NM i Mariehamn. Viktigt att alla betalar till dess då vi inte kan skicka efter ett och ett, då de skickas från USA.

 

Årsavgiften på 800kr betalas till PlusGiro 750328-7. Märk betalningen med segelnummer, ditt namn samt emailadress.