Sjösätta med kran

Råd vid sjösättning/upptagning med kran

Här följer några råd som vi hopas underlättar vid sjösättning med kran (Observera att det är den som utför lyftet som ansvarar för säkerheten, även om du följer dessa råd tar J/70-förbundet inget ansvar för eventuella skador)

  • Se till att placera kärran så att du enkelt kan lyfta båten rakt upp, svänga kranen ut över vattnet och sänka ner båten utan att behöva snurra den då masten oftast förhindrar dig från att snurra båten i förhållande till kranen.
  • Båten lyfts lämpligen med två lyftstroppar (ändlösa slingor om minst 3 meter) som fästs med schackel i de två lyftöglorna i sittbrunnens botten bredvid kölen. Se till att slingor och schackel är dimensionerade så att en slinga kan lyfta hela båten med 2-3 ggr marginal.
  • Enligt bilden är det enklast att lyfta båten lätt framåtlutad för att masten ska gå fri från kranen. Då lyftöglorna sitter lågt i båten är viktfördelningen i längsled lite kinkig för att båten ska hänga med "lagom" framåtlut så var försiktig och experimentera fram något som funkar. Lite beroende på kran kan man klara sig med lite mindre framåtlut än i bilden.
  • För att underlätta lyftet och göra viktfördelningen i längsled lite mindre kinkig kan man koppla en lina mellan kranens lyftkrok och båtens förtöjningsögla på fördäck. Med denna lina låser man förens position och får en väl definierad lutning på båten även om den är något framtung. Notera dock att linan måste vara ordentligt dimensionerad och säkert fäst och båten inte överdrivet framtung. Detta så att linan inte släpper mitt i lyftet varvid fören åker ner och båten börjar pendla och det då finns risk för skador både på kran, båt och person.