Syfte & vision

Vision

Visionen för J/70-förbundet är att skapa en livaktig J/70-klass i Sverige med många aktiva seglare i olika åldrar, där nya besättningar känner sig välkomna samtidigt som de etablerade får möjlighet att segla med andra duktiga seglare för att nå topplaceringar i nationella och internationella J/70-regattor.

Strategi

J/70 förbundet bidar till att utveckla J/70-seglingen i Sverige genom att:
  • Samla kunnande och information kring J/70-segling i Sverige och internationellt.
  • Arrangera en årligt återkommande nationell kappseglingsserie som även fungerar som kvalificering till EM och VM när sådan kvalificering krävs.
  • Arrangera en årligt återkommande träningshelg/dag för J/70-seglare i Sverige.
  • Verka för sammanhållning och ett vänligt klimat bland J/70-seglare i Sverige.
  • Samarbeta med lokala klubbar för att utvecklas J/70-seglingen i Sverige.
  • Långsiktigt verka för att internationella mästerskap för J/70 arrangeras i Sverige.