Övriga regler och regelförändringar

Man arbetar kontinuerligt med att uppdatera, förändra och förbättra klassregler, specifikationer och diskutera regelfrågor. Det kan därför vara bra att hålla sig uppdaterad på vilka förändringar samt vilka diskussioner som förs. Dessa anslås på det internationella J/70-förbundets hemsida.
 

Internationella J/70-förbundets regelsida