Klassregler, besättningsposition

Då J/70 är en entypsbåt finns det utförligt beskrivet i klassreglerna vad man får och inte får göra med båtarna samt vilken utrustning som ska finnas ombord. Ska man kappsegla med båten är det viktigt att man läser klassreglerna då kontroller kommer göras på kappseglingar för att säkerställa att reglerna följs.

Klassregler engelska

Det finns strikta regler för hur besättning får sitta under kappsegling. Detta har varit en av de regler som diskuterats mest, därför har följande förtydligande av reglerna publicerats

Besättningsplacering förtydligande engelska