Stadgar

I dokumentet återfinns J/70 förbundets gällande stadgar: