Rigga på

Instuktionsvideo

Instruktionsvideo för hur man riggar på och sjösätter en J/70. Instruktionen för att rigga på börjar ungefär en minut (1:00) in i filmen. Notera att vissa detaljer såsom vantens infästning i spridarna och utformningen av mastfoten skiljer sig åt om du som de flesta i Sverige har en Seldénrigg. Tillvägagångssättet är dock detsamma. De flesta kölkranarna har en manuell vev på sidan som gör det enkalre att hissa kölen än i videon.

Andra användbara tips när du riggar av och på

Nedan följer några råd som minskar risken för svordomar och missöden när du reser masten:
  • Innan du reser masten, se till att du tejpar fast vantskruvarna i mantåget så att de står i vertikalt läge. Risken är annars att vantskruvarna sitter fast i horisontellt läge och böjs när masten kommer upp och rycker till i vanten.
  • Kolla extra noga innan du reser masten att alla fall är dragna på rätt sida om spridarna.
  • Innan du reser masten se också till att övervanten och förstaget är sträckta mot mastfoten. De har en tendens att hänga ut åt sidan när masten ligger ner och fastna så. Efter att man rest masten är det i princip omöjligt att få dem i läge igen vilket leder till att man måste plocka ner masten för att rätta till misstaget.
  • Slutligen något som är väldigt lätt att missa, montera windex och akterstag innan du reser masten (ett misstag som vi självfallet aldrig gjort själva).